Information om bevattningsarbetet

I måndags 25/9 påbörjades arbetet med att renovera och förbättra vår bevattningsanläggning och vi vill påminna om att detta betyder att första nio hålen på Gamla banan är stängda. Vi beräknar att det tar ca 10 arbetsdagar att färdigställa dessa hål och därefter påbörjas arbetet med hål 10-18. Helgerna 30/9-1/10 samt 7-8/10 kommer alla 18 hålen vara öppna för spel. Under oktober påbörjas sedan arbetena på Avan.

Varför behöver vi renovera/förbättra bevattningsaläggningen?

Bevattningen renoverades på Gamla banan för ca 30 år sedan och då dimensionerades denna bara efter greenbevattningens behov och med dåtidens bevattningsspridare. Under årens lopp så har man utökat anläggning med både tee- och fairwaybevattning, vilket innebär att man skulle behöva öka flödet betydligt för att kunna bevattna effektivt. Vi byter nu ut delar av stamledningen samt greenspridare+ledningarna kring greenerna för att åtgärda detta problemet.

Som exempel kan sägas att det förut har tagit oss ca 8 timmar att enbart bevattna fairway och nu får vi tillräcklig mängd vatten så att det kommer att ta oss ungefär samma tid att bevattna samtliga ytor på Gamla banan. Vi förkortar alltså bevattningsfönstret avsevärt. Andra fördelar som renoveringen medför är att vi kan bevattna greenerna mer selektivt, dvs att vi kan tillföra vatten där det verkligen behövs genom att vi installerar spridare som vi kan styra en och en, istället för att samtliga spridare på respektive green går på samma gång. Detta resulterar i att vi minskar risken för att få stora områden med för mycket vatten med följdeffekter som, dåligt rotsystem, sämre resistens mot sjukdomar, ökat näringsbehov och blöta lågpunkter i nära anslutning till greenerna.
Avans bevattning är i behov av renovering av samma anledning som ovan, med skillnaden att stamledningen är tillräckligt dimensionerad, så där kommer endast greenbevattningen renoveras.

/Banpersonalen

Kommentarer