För allas trevnad

Trafiken Bönavägen

 • Parkera inte bilen längs vägen (det utgör en trafikfara på huvudled med tung trafikering och vi har en fin nyasfalterad parkering att nyttja, parkering av fordon längs huvudled är förbjuden).
 • Använd gångtunneln – gå ej över vägen med vagnar och golfutrustning.

Spelet

 • Respektera starttidsintervallen – gå inte ut före en bokad tid (detta är en förutsättning för banarbetarnas effektiva arbete)!
 • Provsvinga inte på TEE eller spelfältet när banarbete utförs!
 • Kommunicera fysiskt, verbalt (kvittering) med banarbetare – för ev. OK att spela
 • Ta alltid del av den aktuella baninformation som anges på anslagstavlan vid klubbhuset
 • Respektera begränsningar på banan (MUA, markerade arbetsytor, avgränsningar runt greenområden)
 • Golfbilar att hyra med kvittering av gällande regler för framförande.
 • Privata Golfbilar – kontakta reception för nyttjanderätt Gävle GK (enkelt men tydligt avtal om vad som gäller)

 

Bokning/Avbokningsregler

 • Anmälningsplikt – senast 15 min före starttid (kan samordnas för hela ”bollen” via terminal eller reception)!
 • Avbokningsplikt – senast 3 timmar före starttid (för tidig start samma dag från kl. 07.45)
 • Bokningsregler;
 • Förbokning medges SJU (7) dagar före 
 • FYRA starttider/person får vara förbokade inom sjudagarsperioden.
 • EN starttid/person, per dag är möjlig att förboka. (För ev. mer spel kontakta reception).
 • Bokningar med längre framförhållning( > 7 dgr) Lördag, Söndag medges ej
 • (Undantag för greenfee och hotellgäster, i mån av plats. Kontakta receptionen på 026-120333.)