LOKALA REGLER GÄVLE GOLFKLUBB

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutas för en specifik tävling.
Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla dessa anslås på klubbens anslagstavla samt vid första tee.

Out of bounds (Regel 27)
a. Boll som från hål 2, 3 eller 5 på Gamla Banan passerar över G:a Bönavägen och ligger på spelfältet på andra sidan vägen, bedöms som out of bounds.
b. Intern out of bounds på Avan definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 1 och hål 16 gäller endast vid spel av hål 16.

Vattenhinder (Regel 26)
Omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.

Onormala markförhållanden (Regel 25-1)
a. Alla områden som identifieras med blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
c. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för MUA. Överkryssad linje anger att befintliga linjen ej gäller.
d. Avrinningssvackor Avan: Hål 1 höger sida mot grusväg, hål 10 mot övningsfältet, hål 15 längs med grusvägen.
Avrinningssvackor Gamla Banan: Mellan hål 1 och 7, hål 15 höger om green, hål 16 höger sida mot Out markeringarna. Vatten i avrinningssvackor är onormala markförhållanden (tillfälligt vatten).
e. Myrstackar

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
a. Markeringar som anger avståndet till mitten på green.
b. Alla nedgrävda anordningar till bevattningsanläggningen.
c. Den belagda ytan på samtliga vägar samt stödjande bärlager utmed asfalterade vägar.
d. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
e. Vid spel Avan hål 1 är de svart-vita pinnarna mot hål 16 oflyttbara hindrande föremål.
f. Nyplanterade träd identifierade med stödpinne eller skyddsnät är oflyttbara hindrande föremål. Om stans eller område för sving påverkas måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b.
g. Dekorativa planteringar på Avan hål 9 vid kiosken, Gamla Banan hål 1 vid starterkuren och på Testebo mellan hål 3 och 8 är oflyttbara hindrande föremål.

Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande.
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkering måste återplaceras enligt ovan regler.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnad, vindstyrka, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13)
Alla stengärdsgårdar, stenmurar och stenrösen är organisk del av banan.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag