Avståndsmarkeringar

Avståndsmarkeringar på Gävle Golfklubb

 Avstånd till green

Samtliga vita, gula och röda pop-up plattor på fairway markerar avståndet till framkant på green.

Vita = 200 meter

Gula = 150 meter

Röda = 100 meter

Plattorna är oflyttbara hindrande föremål, Regel 24-2 är tillämplig.

 

Gul/svarta pinnar

Placerade vid sidan av fairway och markerar ett avstånd på 150 meter till greenens

centrum. Följer sträckningen på fairway.

Pinnarna är oflyttbara hindrande föremål, Regel 24-2 är tillämplig.

 

Greenflaggor

Vimplar på stången markerar hålets placering på greenen.

Högt = Hålet är placerad långt bak på green

Mitten = Hålet är placerad i centrum på green

Lågt = Hålet är placerad kort på green