2

Par
4
Index
9
63
300m
58
285m
53
285m
48
229m

2

Par
4
Index
9
63
300m
58
285m
53
285m
48
229m

Se till att vara i spel!

Ett kort par 4 hål med en bred fairway som vaktas av en damm till höger. Greenen vaktas av en bunker i bakkant och sluttar kraftigt från bakkant till framkant.
Du behöver inte jaga längd på utslaget - se till att vara i spel! Vattnet kan avskräcka men försök att vara kort om pinnen efter inspelet – att slå den över green är bara att skjuta upp problemet med vattnet!