18

Par
5
Index
8
63
471m
58
454m
53
454m
48
376m

18

Par
5
Index
8
63
471m
58
454m
53
454m
48
376m

Fantastiskt avslutningshål

Ett fantastiskt avslutningshål som erbjuder möjligheter för den som vågar! Utslaget spelas till en fairway som vaktas av en damm utmed höger sida och bunkrar till höger och vänster. Andra slaget spelas till en yta som vaktas av en damm till höger och bunkrar vänster. Inspelet slås till green som ligger på en halvö och vaktas av dammen och en djup bunker till vänster. Greenen består av två platåer och lutar från vänster till höger.
För dig som slår långt gäller allt eller inget på andraslaget, vänster om green är inte bra! Höger halva av fairway ger bättre inspelsvinkel!