15

Par
3
Index
14
63
142m
58
133m
53
133m
48
104m

15

Par
3
Index
14
63
142m
58
133m
53
133m
48
104m

Golf är inte rättvist

Ett kort par 3 som testar din karaktär. Hålet spelas över en sänka till en green som bred men grund, en bunker lurar i framkant, på sidorna och bakom väntar raviner. Greenen är ondulerad och indelad i små zoner.
Green är svår att träffa då den är grund och oftast hård och snabb. Slå ett högt slag som stannar fort eller förlita dig på chip och putt! Hålet kan tyckas orättvist – men golf är inte rättvist!